כניסה למוזיאון

מופעים קרובים

15דצמבר

שבת ישראלית

כניסה למוזיאון
פרטים נוספים
המוזאון לתרבות הפלשתים
יום שישי, 15 דצמבר 2023
בשעה 10:00
15דצמבר

שבת ישראלית

כניסה למוזיאון
פרטים נוספים
המוזאון לתרבות הפלשתים
יום שישי, 15 דצמבר 2023
בשעה 12:00
16דצמבר

שבת ישראלית

כניסה למוזיאון
פרטים נוספים
המוזאון לתרבות הפלשתים
יום שבת, 16 דצמבר 2023
בשעה 10:00
16דצמבר

שבת ישראלית

כניסה למוזיאון
פרטים נוספים
המוזאון לתרבות הפלשתים
יום שבת, 16 דצמבר 2023
בשעה 12:00
16דצמבר

שבת ישראלית

כניסה למוזיאון
פרטים נוספים
המוזאון לתרבות הפלשתים
יום שבת, 16 דצמבר 2023
בשעה 14:00
22דצמבר

שבת ישראלית

כניסה למוזיאון
פרטים נוספים
המוזאון לתרבות הפלשתים
יום שישי, 22 דצמבר 2023
בשעה 10:00
22דצמבר

שבת ישראלית

כניסה למוזיאון
פרטים נוספים
המוזאון לתרבות הפלשתים
יום שישי, 22 דצמבר 2023
בשעה 12:00
23דצמבר

שבת ישראלית

כניסה למוזיאון
פרטים נוספים
המוזאון לתרבות הפלשתים
יום שבת, 23 דצמבר 2023
בשעה 10:00
23דצמבר

שבת ישראלית

כניסה למוזיאון
פרטים נוספים
המוזאון לתרבות הפלשתים
יום שבת, 23 דצמבר 2023
בשעה 12:00
23דצמבר

שבת ישראלית

כניסה למוזיאון
פרטים נוספים
המוזאון לתרבות הפלשתים
יום שבת, 23 דצמבר 2023
בשעה 14:00
29דצמבר

שבת ישראלית

כניסה למוזיאון
פרטים נוספים
המוזאון לתרבות הפלשתים
יום שישי, 29 דצמבר 2023
בשעה 10:00
29דצמבר

שבת ישראלית

כניסה למוזיאון
פרטים נוספים
המוזאון לתרבות הפלשתים
יום שישי, 29 דצמבר 2023
בשעה 12:00
30דצמבר

שבת ישראלית

כניסה למוזיאון
פרטים נוספים
המוזאון לתרבות הפלשתים
יום שבת, 30 דצמבר 2023
בשעה 10:00
30דצמבר

שבת ישראלית

כניסה למוזיאון
פרטים נוספים
המוזאון לתרבות הפלשתים
יום שבת, 30 דצמבר 2023
בשעה 12:00
30דצמבר

שבת ישראלית

כניסה למוזיאון
פרטים נוספים
המוזאון לתרבות הפלשתים
יום שבת, 30 דצמבר 2023
בשעה 14:00
מערכת למכירת כרטיסים