תמונת מנוי: סדרת קולנוע

סדרת קולנוע

סרט
עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 3

פרטים נוספים

סדרת הקולנוע-  3 סרטים במחיר מנוי  75 ש"ח 

עלות לסרט בודד 30 ש"ח 

 

 

שימו לב:

לא תינתן אפשרות להיכנס ללא הצגת "תו ירוק" בצירוף תעודה מזהה.

הכניסה לאירוע תתאפשר בכפוף להנחיות הרשויות המוסמכות ב"תו ירוק".

להלן הקישור להנחיות:  https://govextra.gov.il/economy-tavsagol/reception/indoor-events/

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים